Wie hele dagen eenzaam doortrekt achter zijn pc, kan er best een usb-kameraadje bij hebben naast zijn beeldscherm. Deze getikte usb-muis houdt pc-arbeiders actief gezelschap. Of liever gezegd: hyperactief.

De muis reageert op het typgedrag van de pc-gebruiker: tik als een bezetene en de muis fietst alsof zijn leven ervan afhangt. Tik wat rustiger en de muis tempert zijn vaart. Bovendien houdt de muis het aantal getypte woorden bij op de meter aan zijn voorwiel. De muis reageert overigens alleen op Windows-typers. Wie zijn toetsenbord martelt onder Linux, zal dus zelf op de fiets moeten springen.