Was er maar een manier om vuiligheid uit het toetsenbord te krijgen. Waren er maar snoeren die niet in de knoop raakten. Had de iPod maar standaard een radio. Kon de voordeur maar op slot gemaakt worden met een apparaatje zoals bij een autodeur.

Dit zijn enkele wensen die te vinden zijn op de nieuwe website Iwishtherewas.com. Deze website stelt eenieder die zichzelf de nieuwe Willie Wortel of professor Barabas waant om zijn of haar ideeën te spuien. In tegenstelling tot televisieprogramma’s als Het beste idee van Nederland hoeft er geen kant en klaar product gepresenteerd te worden. Het gaat hier om het idee, of sterker nog: om de wens dingen te verbeteren.

Op de site staan meerdere categorieën, zoals bijvoorbeeld Consumer Electronics, Computers & Networking, Business & Industrial, enz. Vraag van consumenten en aanbod van producenten kunnen zo meer op elkaar worden afgestemd.

Iedereen met een gouden idee kan inloggen om zijn of haar wens of idee achter te laten. Of het werkelijk verstandig is, is maar de vraag. Want als er geen octrooi op het idee is aangevraagd, kan eenieder met dat idee aan de haal gaan en wellicht stinkend rijk worden.