De verschillende console-bouwers hebben ervaring genoeg met rechtzaken en aanklachten. Nu is Sony weer aan de beurt, aangezien het bedrijf patentbreuk zou hebben gepleegd met hun Cell-technologie.

De verschillende console-bouwers hebben ervaring genoeg met rechtzaken en aanklachten. Nu is Sony weer aan de beurt, aangezien het bedrijf patentbreuk zou hebben gepleegd met hun Cell-technologie.

Het bedrijf Parallel Processing geeft namelijk aan dat ze oktober 1991 al een patent hebben ingediend voor ‘Synchronized Parallel Processing with Shared Memory’. De Cell-technologie van de PS3-processor zou hier teveel op lijken.

Parallel Processing geeft aan dat de patentbreuk door Sony permanente én tijdelijke schade heeft aangericht bij het bedrijf. Ze verzoeken dan ook dat Sony deze schade zal vergoeden en dat ze alle producten die inbreuk maken op het patent zullen innemen en vernietigen.