Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft maandag laten weten eerst een debat te willen voordat er daadwerkelijk een onderzoek wordt gestart naar de beveiliging van de op 15 juli overleden Peter R. de Vries. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is gevraagd tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen aangaande het onderzoek.

Volgens de Kamer is het belangrijk dat er eerst definitief wordt bepaald wie het onderzoek gaat leiden en welke reikwijdte het onderzoek heeft. Kamervragen hierover zijn tot nu toe niet beantwoord.

Een woordvoerder van Grapperhaus laat weten dat de minister kennis heeft genomen van het verzoek. Grapperhaus kondigde op 15 juli aan dat er onafhankelijk onderzoek zou komen naar de veiligheidskwestie rondom de op die dag overleden misdaadjournalist, die bezweek aan de verwondingen die hij opliep bij een moordaanslag een week eerder. Dit leidde tot heftige kritiek van advocaten Onno de Jong en Peter Schouten, die samen met De Vries het verdedigingsteam van kroongetuige Nabil B. vormden.

Doel van het onderzoek is antwoord te krijgen op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is. Met andere woorden: was er een concrete dreiging tegen de 64-jarige De Vries?

Commentaar op onafhankelijkheid

Beoogd leider van het onderzoek is Tjibbe Joustra, de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Dat is de voorloper van de NCTV, een organisatie die juist onderwerp van onderzoek is, en dus zou Joustra de schijn tegen hebben, aldus de raadslieden.

Hetzelfde geldt volgens de advocaten voor Albert van Wijk, voormalig procureur-generaal van het Openbaar Ministerie (OM), om de reden dat ook het OM zal worden onderzocht.

Reden voor Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) om vrijdag "de minister te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten en dit onderzoek dus niet te laten starten tot hierover met de Kamer over van gedachten kan worden gewisseld". Op dit verzoek is maandag door de meerderheid instemmend gereageerd.

Die gedachtewisseling zou moeten plaatsvinden kort na het zomerreces dat eindigt op 6 september. Schouten laat aan NU.nl weten dat hij en De Jong graag aanwezig willen zijn bij het debat en hiertoe een verzoek zullen indienen.