Een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid die zzp’ers en werknemers dezelfde bescherming biedt, heeft zeker voordelen. Maar een verplicht pensioen voor zzp’ers is een stap te ver.

Dat stelt Charles Verhoef, voorzitter van de vakorganisatie Zelfstandigen Bouw.

Hij reageert daarmee op een pleidooi van Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

Die stelt vrijdag dat moet worden nagedacht over een basisvoorziening ''voor arbeidsongeschiktheid en pensioen waarin de werkende centraal staat''. De overheid zou hiervoor het initiatief moeten nemen, vindt Camps.

Verhoef is voorstander van zo'n regeling voor arbeidsongeschiktheid, omdat het veel zzp'ers volgens hem nu niet lukt om zich daarvoor te verzekeren. Maar een verplicht pensioen voor zzp'ers ziet hij niet zitten.

Beetje vreemd

''Het is een beetje vreemd dat Camps nu pleit voor een verplicht pensioen voor zzp’ers, net nu overeenstemming is bereikt over een vrijwillig pensioen voor zelfstandigen'', zegt Verhoef.

Een vrijwillig pensioen past volgens de voorman van zzp'ers in de bouw beter bij zelfstandig ondernemers die met eigen risico een bedrijf runnen.

Ondernemersvrijheid

Ook ZZP Netwerk Nederland is kritisch over het voorstel van Camps. Als zzp'ers verplicht elk jaar premie moeten storten, dan hebben deze ondernemers volgens de organisatie geen "ondernemersvrijheid meer om te beslissen over hun eigen middelen".

"Die vrijheid is wel nodig om ondernemers te stimuleren te blijven innoveren en te investeren in hun eigen kennis en kunde", zegt voorzitter Jerry Helmers van ZZP Netwerk Nederland.

"Op de arbeidsmarkt is er interactie tussen werkgevers en werknemers. En, je moet zzp'ers helemaal niet willen vergelijken met werknemers. Zzp'ers werken immers voor eigen rekening en risico en hebben ook bewust de keuze gemaakt om afstand te doen van alle sociale zekerheden", vindt Helmers.

Meer zzp'ers

In het traditionele nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB benadrukte Camps onder meer dat het aantal zzp'ers de afgelopen tien jaar met gemiddeld 25.000 per jaar is toegenomen. Naar verwachting zet die stijging door.

Daarom moet minder vanuit de bestaande verhouding werkgever-werknemer worden gekeken naar afspraken over pensioen en arbeidsongeschiktheid, vindt hij.

Omslag

Voor de genoemde basisvoorziening is volgens hem een omslag in denken nodig. ''De arbeidsmarkt van de toekomst vereist een stelsel dat mobiliteit niet belemmert, maar bevordert en waarin ruimte is voor enige keuzevrijheid", vindt Camps.

"Dat betekent ook dat de bestaande niveaus van collectiviteit, solidariteit en risicodeling ter discussie kunnen komen te staan'', aldus de topambtenaar.

Lees ook: 'Verplicht pensioen voor zzp'ers'