De pensioenpremie gaat bij ABP in 2020 licht omhoog, schrijft het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijspersoneel donderdag. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat hiermee tegen een advies van het verantwoordingsorgaan van ABP in. Het orgaan wil dat ABP volgend jaar al grotere stappen neemt.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft op hetzelfde niveau als in 2019: 24,9 procent. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) stijgt met 0,4 procentpunt naar 0,82 procent.

De stijging voor de AOP is volgens het ABP nodig, omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt. Daarnaast verwacht ABP een hogere instroom doordat het fonds deelnemers sinds kort actief wijst op hun recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het fonds denkt dat de premie in 2021 veel harder stijgt. "Met de huidige pensioenambitie en de verwachting dat de rente nog lang laag blijft, is er vanaf 2021 meer premie nodig om de pensioenen te financieren", schrijft ABP.

Een alternatief voor een premiestijging is een verlaging van het opbouwpercentage, waardoor de werkende deelnemers minder pensioen opbouwen. "Het is aan sociale partners om hierover een besluit te nemen. Het bestuur van ABP wil dat samen met hen zorgvuldig doen en beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief", aldus het fonds.

Verantwoordingsorgaan niet te spreken over besluit

Het verantwoordingsorgaan van ABP, dat alle deelnemers vertegenwoordigt, is niet blij met de beslissing van het pensioenfonds.

Het adviesorgaan stelt in een reactie dat het pensioenfonds er met de minimale pensioenpremiestijging ervoor zorgt dat de premiedekkingsgraad volgend jaar daalt tot 60 procent. Verre van voldoende dus om nieuwe pensioenafspraken te financieren.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) houdt pensioenpremie gelijk

Het tweede pensioenfonds van Nederland qua omvang, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), besloot woensdag de premie niet te verhogen of te verlagen. Voor 2020 blijft de pensioenpremie op 23,5 procent steken. Ook het opbouwpercentage van 1,75 procent blijft hetzelfde, aldus PFZW.

Net als ABP houdt het bestuur van PFZW er rekening mee dat de premie in 2021 wel moet worden verhoogd, of de pensioenopbouw moet worden verlaagd. Een combinatie van die twee ingrepen is ook mogelijk, aldus het pensioenfonds.