Vakbonden FNV en CNV hebben zaterdag ingestemd met pensioenhervormingen. Na een kleine tien jaar aan onderhandelingen lijkt hiermee de weg vrij voor veranderingen aan het huidige pensioenstelsel. Politici, werkgeversorganisaties en vakbonden reageren grotendeels positief op het instemmen van de twee vakbonden.

Zaterdag stemde de leden van zowel het CNV als de FNV met een ruime meerderheid voor de pensioenplannen, waarna het ledenparlement van de FNV en het CNV-bestuur ook akkoord gingen.

"De leden van de FNV en het CNV hebben hun stem laten horen", stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, Daarom ben ik erg blij met deze uitslag."

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zijn ook blij met de stemmen vóór van het CNV en FNV. GroenLinks-leider Jesse Klaver laat in een reactie weten dat het "goed nieuws is dat mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken en voor mensen die nu geen pensioen kunnen opbouwen". Lodewijk Asscher (PvdA) noemt de stemmen voor pensioenhervorming in een reactie op Twitter "heel erg belangrijk".

PVV-leider Geert Wilders reageert juist teleurgesteld op het nieuws. Wilders noemt het "gekkenwerk dat 285.000 mensen van de FNV plus nog van wat andere bonden voor zeventien miljoen Nederlanders beslissen dat de AOW-leeftijd naar 67 gaat en nog hoger".

Ook de SP en 50PLUS betreuren de uitslag. De SP stelt dat de plannen niet genoeg garanties bieden dat mensen met zware beroepen op tijd kunnen stoppen met werken. 50PLUS-leider Henk Krol stelt dat de pensioenplannen te weinig doen om de "absurd lage rekenrente" aan te pakken.

FNV en CNV zijn blij met de stap

FNV-voorzitter Han Busker zei na de stemming van het FNV-ledenparlement "bijzonder blij te zijn dat de vereniging tot dit besluit is gekomen. Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem."

Ruim een miljoen leden van de vakbond mochten afgelopen week hun stem uitbrengen over de pensioenplannen. In totaal stemden 375.823 FNV-leden over de pensioenhervormingen, hiervan stemde een kleine 75 procent van de vakbondsleden voor de plannen. Het ledenparlement, het belangrijkste orgaan van de FNV, stemde hierna ook voor.

Zaterdagochtend maakte het kleinere CNV al na een ledenraadpleging bekend voor de pensioenhervormingen te zijn. Zo'n 79 procent van de CNV-leden stemde voor. "Het Algemeen Bestuur van het CNV heeft op basis van deze uitslag besloten in te stemmen met het pensioenakkoord", aldus de vakbond.

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden was zeer te spreken over de stap. "Het pensioenakkoord maakt een einde aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt", zei Van Wijngaarden.

Werkgeversorganisaties 'verheugd' over instemming FNV/CNV

In een gezamenlijke reactie laten werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland weten verheugd te zijn met het jawoord van vakbonden FNV en CNV.

"We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. We geven mensen vertrouwen hoe we met de pensioenen en de oudedagsvoorziening omgaan en het stelsel wordt eerlijker, transparanter en persoonlijker", stellen de organisaties.

De ondernemersorganisaties roepen de leden van vakbond VCP zich dinsdag ook achter het akkoord te scharen. De VCP, de kleinste vakbond die meeonderhandelde, komt dinsdag met de uitkomst van de ledenraadpleging. De werkgeversorganisaties en het kabinet stemden vorige week bij de presentatie al met de plannen in.

Opluchting en blijdschap bij ouderenorganisatie en pensioenfederatie

Ook bij ouderenorganisatie ANBO werd er positief gereageerd op het nieuws. "Ik ben heel blij dat deze stap is genomen”, zegt Liane den Haan, algemeen directeur van de ANBO. "Het verwerpen van het akkoord in 2010 heeft ons negen jaar stilgezet, met als gevolg dat de pensioenen 15 tot 20 procent minder waard zijn geworden."

Wel plaatst Den Haan enkele kanttekeningen bij het akkoord. "Er moet nog hard worden gewerkt aan verbetering, want het advies van de commissie Dijsselbloem toont aan dat er echt een andere rekenrente moet komen", stelt Den Haan.

De Pensioenfederatie, belangenbehartiger van Nederlandse pensioenfondsen, is ook blij met het akkoord. Volgens voorzitter Shaktie Rambaran Mishre is het "goed nieuws, want nu kunnen de hoofdlijnen verder worden uitgewerkt en kan er meer duidelijkheid komen voor de deelnemers."