Vakbond CNV stemt in met het pensioenakkoord. 79 procent van de leden die hun stem uitbrachten, heeft ingestemd met het principeakkoord dat is gesloten over de pensioenen.

"Het Algemeen Bestuur van het CNV heeft op basis van deze uitslag besloten in te stemmen met het pensioenakkoord", aldus de vakbond.

In totaal brachten 43.421 leden hun stem uit. Zij konden vrijdag tot middernacht aangeven of ze voor of tegen het pensioenakkoord zijn.

"Het pensioenakkoord maakt een einde aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt", zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

"Ondanks dat er veel steun is voor het akkoord, ligt er tegelijkertijd een flinke opgave in de uitwerking", stelt Van Wijngaarden. "Vakbonden hebben in deze uitwerking, samen met werkgevers en overheid, een beslissende rol. Onze leden zullen ons hier terecht kritisch in volgen."

FNV-leden hebben tot 12.00 uur de tijd voor hun stem

De goedkeuring van het CNV, dat een positief stemadvies had gegeven, lag in de lijn der verwachting. Spannender wordt het bij FNV, de grootste vakbond van Nederland.

Zaterdag tot 12.00 uur mogen de circa één miljoen FNV-leden hun stem uitbrengen, waarna het 105-koppige ledenparlement een knoop doorhakt. De uitslag van het online referendum geldt daarbij als "zwaarwegend advies". De VCP geeft haar eindoordeel volgende week.

Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week overeenstemming over de toekomst van de pensioenen. Alle partijen zijn het erover eens dat het huidige stelsel niet meer houdbaar is.

Twistpunten zijn onder meer de pensioenleeftijd, de mate waarin beleggingsrisico's doortellen in pensioenpremies en uitkeringen en de mogelijkheden om een persoonlijk potje op te bouwen, in plaats van collectief te sparen.

De principeafspraken die er nu liggen, zijn ondertekend door de voorzitters van vakbonden FNV, CNV en VCP. De bonden wilden echter eerst de leden raadplegen voordat ze definitief akkoord gaan.