De Sociale Verzekeringsbank (SVB), Pensioenuitvoerder APG en de Pensioenfederatie gaan dit jaar van start met een pilot om te proberen uit beeld geraakte pensioendeelnemers alsnog op te sporen. Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag in een Kamerbrief.

De pilot moet een oplossing bieden voor het feit dat pensioenfondsen sinds de invoering van de privacywet AVG soms te weinig mogelijkheden hebben om de gegevens van mensen te achterhalen die recht hebben op een pensioenuitkering.

Het gaat om tienduizenden pensioenen van bijvoorbeeld mensen die pensioen hebben opgebouwd voordat het burgerservicenummer werd ingevoerd of mensen die in het buitenland wonen. In totaal zou nog 350 miljoen euro aan niet geïncasseerd pensioen op de plank liggen. Vaak gaat het om kleine pensioenen. 

Om ontbrekende gegevens te vinden, kunnen pensioenuitvoerders gebruikmaken van informatie uit de Basisregistratie personen (BRP), van het UWV en de SVB. Volgens de sector leveren die bronnen niet in alle gevallen de ontbrekende informatie op. Pensioenfondsen wijzen naar de AVG, die in mei 2018 is ingegaan. Hierdoor zouden zij geen toegang meer hebben tot bepaalde bestanden.

In pilot jongere mensen in beeld

De BRP bestaat uit een register van ingezetenen en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). In de RNI staan gegevens van mensen die in het buitenland wonen.

Pensioenfondsen kunnen nu alleen personen in de RNI opzoeken die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In de pilot krijgen zij ook zicht op de gegevens van mensen die jonger zijn.

"De verwachting is dat pensioenuitvoerders met bovenstaande mogelijkheden de meeste ontbrekende persoonsgegevens weten te achterhalen om de pensioenrechten alsnog te kunnen uitkeren", schrijft Koolmees.