Mensen die scheiden zouden bewuste afspraken over de verdeling van hun pensioen moeten maken. Daarvoor zou de overheid een pensioenplan moeten introduceren, bepleiten het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie vrijdag in een reactie op een wetsvoorstel van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Koolmees wil dat het pensioen voor ex-partners automatisch wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen, tenzij de partners expliciet laten weten dat ze het anders willen.

Nu is het nog zo geregeld dat het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wel wordt verdeeld, maar dat je dat zelf moet regelen via een pensioenfonds. Dat moet binnen twee jaar na de scheiding gebeuren.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zijn ook voor een automatische verdeling, maar pleiten wel voor een aantal verbeterpunten. Zo willen ze dat de wijziging ook mogelijk wordt bij scheiding van tafel en bed en op verzoek ook voor ongehuwd samenwonenden.

Ook vinden ze dat er een betere oplossing moet komen voor situaties waarin een alimentatie betalende ex-partner voor de pensioendatum overlijdt en er behoefte is aan een partnerpensioen.

Burgers en scheidingsprofessionals niet goed op de hoogte van regels

Bij een evaluatie van de huidige regels rond pensioenen bij scheiding is gebleken dat zowel scheidingsprofessionals als burgers niet goed op de hoogte zijn. Hierdoor wordt de afwikkeling vaak niet goed geregeld, terwijl het pensioen na de eigen woning vaak het grootste te verdelen vermogen vertegenwoordigt.

Het pensioenplan zou een beetje gaan lijken op het ouderschapsplan, dat scheidende ouders met minderjarige kinderen moeten opstellen. Het opstellen van zo'n plan is verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Hierin maken zij afspraken over onder meer de verdeling van de zorg en de kosten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!