De welvaart in Nederland kan worden vergroot door werkenden de mogelijkheid te geven om geld uit de pensioenpot te halen, stellen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) en Tilburg University.

Nu is het pensioenstelsel nog erg star en is er weinig keuzemogelijkheid, aldus de onderzoekers. Dat past volgens hen niet bij de toegenomen "variatie in leefomstandigheden", waardoor steeds meer mensen het stelsel als "knellend" ervaren. Dit zou ook blijken uit verschillende recente enquêtes.

Bij meer flexibiliteit zouden mensen hun pensioen beter op hun eigen leefsituatie kunnen afstemmen. Zo kunnen ze het geld bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van hun hypotheek.

Geen geld meer over door snelle opname

Toch kleven er ook risico's aan het idee. Zo kunnen mensen verleid worden om meer pensioen op te nemen dan verstandig is, en houden ze daardoor voor hun oude dag amper nog wat over.

Ook kan meer flexibiliteit ervoor zorgen dat mensen worden aangezet om vooral strategisch te handelen, waardoor de solidariteit van het pensioenstelsel wordt ondermijnd. Daarnaast gaan onder meer de uitvoeringskosten van de pensioenen bij flexibilisering omhoog.

De onderzoekers denken desondanks dat de voordelen in het algemeen groter zijn dan de mogelijke nadelen. Door te kiezen voor een gelimiteerde mate van flexibiliteit kunnen de negatieve gevolgen bovendien worden beperkt.

Hervorming is al lange tijd in de maak

In Den Haag wordt door de sociale partners al een tijd gewerkt aan een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel, maar de partijen zijn er nog altijd niet uit.

FNV wil dat de AOW-leeftijd niet verder omhooggaat dan de huidige 66 jaar. Als het kabinet de plannen voor een stijging niet bijstelt komt er geen pensioenakkoord, zo dreigde de vakbond eind vorige maand nog.