De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni stabiel gebleven ten opzichte van de maand ervoor. 

Volgens onderzoeksbureau Aon hadden de fondsen te maken met minimale bewegingen in de rente en wat betreft hun beleggingen. Daardoor kwam de zogeheten dekkingsgraad op hetzelfde niveau uit.

Deze graadmeter, die laat zien in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, bedroeg vorige maand gemiddeld 111 procent.

Daarmee is de Nederlandse pensioensector nog altijd niet uit de problemen. Veel fondsen verwachten komende jaren de pensioenen nog niet te kunnen verhogen. Ook hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht.

In Den Haag wordt door de sociale partners al een tijd gewerkt aan een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Maar dat proces wil maar niet vlotten.

''De roep om een nieuw pensioenstelsel is inmiddels niet meer te negeren'', zegt Aon-bestuurder Frank Driessen. ''Met elke dag uitstel slinkt het vertrouwen in de overheid en laaien de maatschappelijke emoties verder op.''