Wie pensioen opbouwt krijgt vanaf volgend jaar september meer inzicht in mogelijke toekomstige mee- en tegenvallers. 

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft daar afspraken over gemaakt met de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het persoonlijke pensioenoverzicht laat nu nog alleen zien hoeveel mensen uiteindelijk per maand zouden moeten krijgen op basis van AOW en hun eigen pensioenregeling. Daar komen volgend jaar twee mogelijke bedragen bij, op basis van een optimistisch en een pessimistisch scenario voor de economische groei.

''Ik vind het belangrijk dat mensen een realistischer beeld krijgen van het pensioen dat ze kunnen verwachten en de risico’s die daarmee samenhangen'', zegt Koolmees. ''Daarom worden de scenario’s toegevoegd. Zo weet je wat je te wachten staat en kun je er rekening mee houden.''