Vakbonden voelen zich ronduit geschoffeerd, omdat zij niet zijn uitgenodigd voor het Tweede Kameroverleg over rekenregels voor pensioenen.

FNV, CNV en VCP vragen naar eigen zeggen al geruime tijd om een kritische evaluatie van het Financieel Toetsingskader. Het rondetafelgesprek, zonder de bonden, staat voor donderdag op de agenda.

Strenge Nederlandse rekenregels voor pensioenen verhinderen volgens de bonden al tien jaar lang dat uitkeringen en aanspraken meegroeien met de stijging van prijzen en lonen.

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van FNV, noemt het "heel vreemd" dat de vertegenwoordigers van de werkenden en gepensioneerden in de fondsen niet mogen meepraten. VCP-voorzitter Nic van Holstein noemt het ongehoord.

Volgens CNV is het logisch dat pensioenen in tijden van crisis niet omhooggaan, maar nu de economie weer aantrekt gaat dat niet meer op.

CNV-bestuurder Willem Jelle Berg noemt het goed dat de Kamer een evaluatie bespreekt, maar vindt het eveneens vreemd dat de Kamer het geluid van werknemer en gepensioneerde niet wil horen.