De gemiddelde premie voor een basisverzekering is dit jaar met 1,8 procent gestegen. Daarmee is het bedrag minder hard gestegen dan in 2017.

Dat meldt onderzoeksinstituut Vektis Intelligence dinsdag in zijn jaarlijkse rapport. Vorig jaar was nog sprake van een stijging van 7,2 procent.

De gemiddelde jaarpremie komt dit jaar uit op 1.378 euro. Een jaar eerder was het gemiddelde bedrag 1.353 euro.

Het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis is dit jaar bijna 380 euro. De prijzen variëren van 1.126 euro tot 1.506 euro.

Naturapolis

Meer dan driekwart van de verzekerden heeft dit jaar een naturapolis. Bijna een vijfde heeft een restitutiepolis gekozen. De rest heeft een combinatie van natura- en restitutiepolissen.

Met een naturapolis krijgen verzekerden alleen een volledige vergoeding als zij naar zorgverzekeraars waarmee hun verzekeraar een contract heeft afgesloten gaan.

Met een restitutiepolis krijgt iemand een standaardvergoeding, ongeacht welke zorgverlener de verzekerde kiest.

Minder polissen

Verzekerden hadden dit jaar de keuze uit 55 polissen. Dit zijn er drie minder dan in het voorgaande jaar. Volgens het onderzoeksbureau past dit in een trend van een dalend aantal verzekeringen.

Verder blijkt het aantal verzekerden dat via een collectief is verzekerd voor het derde jaar achtereen te zijn afgenomen. Het aandeel zakte van 67,4 procent naar 66,6 procent.

Eigen risico

Zo'n 12,6 procent van de verzekerden heeft dit jaar ook een vrijwillig eigen risico, naast het verplichte eigen risico van 385 euro.

Van die groep kiest de overgrote meerderheid (bijna 74 procent) voor het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro.

Ook het aandeel verzekerden dat een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten, is afgenomen. Het percentage is sinds 2006 gedaald van 93 procent naar 84,5 procent.

Eerder meldde Vektis Intelligence al dat 6,2 procent van de verzekerden naar een andere zorgverzekeraar is overgestapt. Een jaar eerder deed nog 6 procent dit.

Markt

Daarnaast is er voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 een nieuwe zorgverzekeraar bijgekomen. Het gaat om iptiQ. Deze verzekeraar heeft de labels Promovendum, National Academic en Besured overgenomen van VGZ.

En de vier grootste zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis zagen hun marktaandeel teruglopen van 91 procent in 2006 naar 86,5 procent in 2018.