De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen lag eind maart op 107,8 procent. Dat komt neer op een stijging van 1,3 procentpunt over het eerste kwartaal.

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. Op deze gemiddelde beleidsdekkingsgraad baseren pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen.

Het getal vertegenwoordigt het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Die dekkingsgraad wordt weer berekend door de waarde van het belegde vermogen van de fondsen af te zetten tegen de omvang van hun pensioenverplichtingen.

DNB houdt ook een dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie bij. Die is over het eerste kwartaal met 1,2 procentpunt gedaald naar 107,5 procent.

Aandelenmarkten

Dat de dekkingsgraad in het eerste kwartaal daalde, lag aan ongunstige omstandigheden op de aandelenmarkten. Ook investeringen in bedrijfsobligaties en vastgoed werden minder waard, maar staatsobligaties stegen in waarde.

Volgens DNB voldeden net als in de voorgaande periode 45 pensioenfondsen niet aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2. Samen vormen zij ongeveer 60 procent van alle deelnemers aan een pensioenprogramma.

Fondsen die deze ondergrens niet halen, moeten verplicht een aantal herstelmaatregelen doorvoeren. Als die ingrepen geen effect sorteren, kan dat in het uiterste geval tot pensioenkorting leiden.