De jongerenorganisaties van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten voor een algemene pensioenplicht die ook voor zzp'ers zou moeten gelden.

Iedereen die belasting betaalt, zou verplicht pensioen moeten opbouwen, stellen JOVD, JD, CDJA en Perspectief in een woensdag gepubliceerd manifest. Met name de VVD en D66 zijn juist felle tegenstanders van een verplicht pensioen voor zzp'ers.

De jongerenorganisaties zijn het wel eens met de in het regeerakkoord opgenomen afschaffing van de zogenoemde doorsneepremie. Met het systeem van de doorsneepremie betaalt jong en oud dezelfde pensioenpremie. Dit lijkt eerlijk, maar komt neer op een vermogensherverdeling van jong naar oud.

De organisaties kunnen zich ook vinden in de introductie van persoonlijke pensioenvermogens. Maar de plannen van het kabinet gaan wat hen betreft nog niet ver genoeg.

Keuzevrijheid

Ze stellen dat werknemers zich niet per se hoeven aan te sluiten bij een pensioenuitvoerder die hun werkgever heeft uitgekozen.

Ook zou het bij iedere nieuwe baan of om de paar jaar mogelijk moeten zijn om het eigen pensioen bij een andere uitvoerder onder te brengen.
 
In het plan wordt onder meer ook gesproken over het kiezen van een eigen beleggingsprofiel en de mogelijkheid om even geen pensioenpremie te betalen.

Solidariteit

Hoewel de organisaties pleiten voor persoonlijke pensioenvermogens, moet er wat hen betreft nog steeds sprake zijn van solidariteit. Het pensioenvermogen zou daarom nog altijd collectief belegd moeten worden.
 
De jongerenorganisaties benadrukken daarnaast het belang van transparantie: "Mensen moeten weten wat ze hebben, welke risico's ze delen en welke risico's er zijn, zodat ze geen valse verwachtingen hebben."
 
"De jongeren hopen met deze hervormingen de tegenstrijdige belangen van generaties bij het huidige systeem te beëindigen", aldus de organisaties in een gezamenlijke verklaring.

Nieuw stelsel

Vorige week werd duidelijk dat werkgevers en werknemers onlangs een deadline nog niet tot een akkoord over een nieuw pensioenstelsel zijn gekomen. 
 
Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft de onderhandelende partijen hier meer tijd voor gegeven. Hij vertrouwt erop dat zij "op korte termijn" met gezamenlijke standpunten zullen komen.
  
De Sociaal-Economische Raad (SER) liet weten dat het nog onduidelijk is wanneer het orgaan een advies kan uitbrengen.