Deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kunnen binnenkort via hun smartphone, tablet of computer snel een overzicht krijgen van wat het voor hen zou betekenen als ze vervroegd met pensioen gaan of minder gaan werken.

Met de toepassing kunnen ook gegevens worden ingezien uit de bestanden van de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV. Het idee is dat gebruikers dan zelf geen gegevens uit hun eigen administratie hoeven te halen.

De tool legt deelnemers een aantal vragen en keuzes voor over hun pensionering. Vervolgens worden de effecten van de gemaakte keuzes in kaart gebracht.

In het overzicht wordt niet alleen het pensioen meegenomen, maar ook zaken als spaargeld en hypotheeklasten. Ook andere uitgaven kunnen worden toegevoegd.

De zogeheten Toekomst Verkenner is bij wijze van proef al beschikbaar voor een selecte groep mensen. Naar verwachting wordt de tool vanaf mei gefaseerd toegankelijk voor alle ruim 2,6 miljoen deelnemers van PFZW.