Werkgevers en werknemers zijn nog niet tot een pensioenakkoord gekomen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onderhandelende partijen daarom meer tijd gegeven.

De minister heeft daarbij geen nieuwe deadline gesteld, meldt NOS woensdag. De werkgevers en werknemers hadden aanvankelijk tot 1 april de tijd om te overleggen, maar de gesprekken verlopen moeizaam.

Koolmees zegt er vertrouwen in te hebben dat zij op ''korte termijn'' toch met de langverwachte gezamenlijke standpunten komen over de vernieuwing van het stelsel. ''De urgentie is nog onverminderd groot."

Politieke partijen dringen aan op een snel advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER laat weten dat nog niet duidelijk is wanneer dat advies wordt gepubliceerd.

Pensioenstelsel

Het kabinet streeft naar een nieuw pensioenstelsel. Vakbonden, werkgevers en pensioenbestuurders praten onder de paraplu van SER over het nieuwe stelsel en een pensioen voor zzp'ers. 

Volgens Koolmees zijn hervormingen nodig. Zo is de arbeidsmarkt sterk veranderd en hebben veel werknemers geen baan voor het leven meer. Ook moet er meer naar persoonlijke behoeften worden gekeken.

"Het is een complex vraagstuk, waarbij de kans op indexeren, risico op kortingen en de vergrijzing de revue passeren", zegt de woordvoerder van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Op de inhoud wil hij verder niet ingaan.

Verkenning

De SER presenteerde in 2016 een laatste verkenning. De raad presenteerde toen informatie over een persoonlijk pensioenvermogen met een collectieve risicodeling. De verkenning gaat ook in op de vraag hoe een eventuele overgang kan plaatsvinden.

In het voorjaar van 2017 lekte nog een notitie van de SER uit. Mensen krijgen in dit plan een eigen pensioenspaarpot. Afhankelijk van de rendementen bouwt de deelnemer dan een bedrag aan pensioen op. De hoogte van het pensioen zou volgens dit voorstel pas tien jaar voor de pensioendatum duidelijk worden.