De Tweede Kamer moet zich gaan buigen over de vraag of politieagenten een soepelere pensioenregeling verdienen.

Vrijdag maken de gezamenlijke politiebonden bekend dat de benodigde veertigduizend handtekeningen onder een burgerinitiatief hierover zijn binnengehaald.

De bonden vinden dat de politie onevenredig hard is geraakt door nieuwe pensioenregels, waardoor iedereen langer moet doorwerken.

Op dinsdag 20 februari zullen de steunbetuigingen overhandigen worden aan volksvertegenwoordigers. Voorafgaand daaraan houden de bonden een actiebijeenkomst in de Hofstad.

Fiscale boete

De bonden pleiten onder meer voor het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding en een uitbreiding van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard.

Het politiewerk is volgens de bonden een hoog risicoberoep waarin grote druk staat op het personeel, zowel mentaal als fysiek.

Wakker

De bonden zeggen met het burgerinitiatief de politiek wakker te willen schudden. Vorig jaar werden diverse werkonderbrekingen georganiseerd om de eisen kracht bij te zetten.

Ook werden deze voorgelegd tijdens de formatieonderhandelingen aan de vier politieke partijen die nu het kabinet vormen. Maar de vakbonden kregen naar eigen zeggen geen reactie. Sympathisanten kunnen het initiatief nog tot 19 februari ondertekenen.