Pensioenfondsen en verzekeraars moeten mensen die pensioen opbouwen beter wijzen op mogelijke mee- of tegenvallers bij de hoogte van de uitkering. Vanaf volgend jaar wordt daarom niet alleen het verwachte pensioen berekend, maar ook hoeveel je krijgt als het mee- of tegenvalt.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat voortaan drie mogelijke bedragen worden genoemd.

Nu krijg je nog één bedrag te zien bij het kopje 'te bereiken pensioen' als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat worden straks bedragen op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

In die scenario's is rekening gehouden met de economische ontwikkelingen. Zo krijg je een beter inzicht in je mogelijke pensioenbedrag.

Dat draagt volgens Koolmees bij aan een beter en realistischer beeld van je te verwachten pensioen en de risico's die daarmee samenhangen.

Onduidelijkheid

Directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie noemt het een goed idee om werknemers beter te informeren over hun pensioenen. Maar de minister maakt de uitleg over hoe pensioenen worden opgebouwd volgens hem nu heel ingewikkeld.

Volgens Riemen dwingt de overheid de pensioenfondsen om bedragen te communiceren die niet aan mensen uit te leggen vallen, omdat ze berekend worden op basis van talloze mogelijke toekomstscenario's.

Simpel

De Pensioenfederatie wil dat de manier waarop het te bereiken pensioenresultaat momenteel wordt gecommuniceerd gehandhaafd blijft. ''Dat is toch altijd een onderschatting van het te bereiken pensioen'', aldus Riemen. ''Voeg daar met een pijl omlaag bij dat pensioenen gekort kunnen worden en met een pijl omhoog bij indexatie'', legt de bestuurder verder uit. ''Laten we het simpel en begrijpelijk houden.''

Het Verbond van Verzekeraars (VZV) gaat de voorstellen bekijken. ''Maar op het eerste oog vragen we ons wel af of de uitwerking die hij kiest, met een reeks lastig te vergelijken bedragen, de deelnemer beter inzicht biedt'', constateert de organisatie.