Meer ouderen kunnen dit jaar mogelijk een bescheiden verhoging van hun pensioen tegemoet zien. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het aantal fondsen dat gedeeltelijk mag indexeren in 2017 gestegen. 

Het beeld is wel erg verdeeld: bij een kwart van alle fondsen voldoet de financiële positie nog niet aan het minimaal vereiste niveau.

In totaal 837.000 pensioengerechtigden en nog eens 927.000 actieve deelnemers mogen op basis van de zogeheten beleidsdekkingsgraad van hun fonds rekenen op verhoging van hun pensioen. Een jaar geleden ging het nog om 154.000 pensioengerechtigden en 430.000 actieve deelnemers.

De beleidsdekkingsgraad is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die boven de 110 procent liggen.

Gemiddeld ligt de graadmeter nu echter op 106,5 procent. Exact 54 fondsen, met 3,5 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers, voldoen nog niet aan het minimum van circa 104 procent. Voor die fondsen is de kans dat er ergens komende jaren gekort moet gaan worden dus nog altijd aanwezig.

Informeren

DNB heeft samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook onderzoek gedaan naar de manier waarop pensioenfondsen hun deelnemers informeren over de kans op korten en indexeren.

Bij een eerste meting in 2016 waren er nog veel fondsen die dit niet naar behoren deden. Inmiddels is goede voortgang geboekt, aldus de toezichthouders. Toch verwoordt een klein deel van de onderzochte fondsen nog steeds niet altijd een duidelijke boodschap. DNB en de AFM zijn hierover nog met de fondsen in gesprek.