De financiële positie van pensioenfondsen is in het vierde kwartaal licht verbeterd. Verlagingen van pensioenen lijken dit jaar niet of nauwelijks aan de orde. Tegelijkertijd is slechts een aantal fondsen in staat om de pensioenen te verhogen.

Indexatie, het met de prijzen laten meestijgen van de pensioenen, is voor veel pensioendeelnemers "nog niet in zicht", laat de Pensioenfederatie donderdag weten.

Volgens de koepelorganisatie zijn verder nog niet alle fondsen uit de problemen. "Voor een aantal fondsen geldt dat de licht stijgende lijn de komende jaren verder moet doorzetten om pensioenverlagingen in de toekomst te voorkomen", aldus de Pensioenfederatie.

ABP

De actuele dekkingsgraad van ABP is in het vierde kwartaal van 2017 gestegen van 103,3 procent naar 104,4 procent. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, verbeterde ook. Deze graadmeter ging met 2,2 procentpunt omhoog naar 101,5 procent.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de hoogte van de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitkeren. De meeste fondsen moeten een dekkingsgraad van ruim 104 procent hebben.

Net als andere fondsen, profiteerde ABP vooral van rendementen op beleggingen in aandelen en vastgoed. In heel 2017 groeide het vermogen van ABP met 28,7 miljard euro naar 409 miljard euro. Bijna de helft van dit bedrag is in het vierde kwartaal behaald.

Geen verhoging

Het fonds voor ambtenaren en medewerkers in het onderwijs zegt de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks te kunnen verhogen. "Het gaat beter met de Nederlandse economie, veel mensen gaan er wat op vooruit. Dat geldt helaas niet voor onze deelnemers", stelt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.

Pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger mag het fonds de pensioenen gedeeltelijk indexeren. Volledige indexatie is toegestaan bij een percentage van minstens 128 procent.

De kans op een verlaging in 2018 en 2019 is heel klein. Maar voor de jaren daarna blijft de kans aanwezig. Dit gebeurt als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 vijf jaar achtereen onder de 104,2 procent blijft steken.

Het fonds heeft nog altijd last van de relatief lage rentestand. Dit zorgt ervoor dat het fonds meer in kas moet houden.

PFZW

Ook Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zag zijn positie in het vierde kwartaal verder verbeteren. De actuele dekkingsgraad klom met 1 procentpunt naar 101,1 procent en de beleidsdekkingsgraad steeg naar 98,6 procent.

"Daarmee is PFZW nog steeds in onderdekking. Ondanks de lage rente verbeterde de financiële positie van PFZW het afgelopen jaar wel duidelijk", meent PFZW-directeur Peter Borgdorff. Het fonds behaalde vorig jaar een rendement van 5,1 procent.

Het fonds laat weten dit jaar de pensioenen niet te hoeven verlagen, maar stelt dat verder herstel van de dekkingsgraad hard nodig is om verlagingen in de toekomst te voorkomen.

PMT

Bij Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) steeg de beleidsdekkingsgraad naar 100,6 procent. Daarmee kwam het percentage voor het eerst sinds lange tijd boven de 100 procent uit.

De actuele dekkingsgraad daalde heel licht naar 102,1 procent. Dit kwam door een verdere daling van de rente. Dit werd deels gecompenseerd met rendementen op beleggingen in aandelen en vastgoed (2,6 procent).

"PMT hoeft de pensioenen in 2018 niet te verlagen. Dat is goed nieuws, maar daar hebben we best lang voor nodig gehad", zegt werkgeversvoorzitter Benne van Popta van PMT.

"Maar we zijn er nog niet, want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is." Eind 2019 is een beleidsdekkingsgraad van 104,3 procent nodig om een verlaging te voorkomen.

BpfBOUW

De actuele dekkingsgraad van pensioenfonds bpfBOUW kwam eind 2017 uit op 117,9 procent. En de beleidsdekkingsgraad ging met 2,2 procentpunt omhoog naar 115,2 procent.

"We zijn blij dat we de pensioenen van onze deelnemers per 1 januari konden verhogen", aldus bestuursvoorzitter Jan Ruis van bpfBOUW.

Vanwege de verbeterde financiële positie was dit fonds in staat om de pensioenen met 0,59 procent te laten stijgen.

PME

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) zag de beleidsdekkingsgraad verder stijgen naar 100,1 procent. De actuele dekkingsgraad bleef op 101,6 procent steken.

Voorzitter van het uitvoerend PME-bestuur Eric Uijen is blij met de stand boven de 100 procent, maar benadrukt dat de beleidsdekkingraad eind 2019 minimaal 104,3 procent moet bedragen.

"Daar zitten we nog niet. We kunnen een verlaging van de pensioenen in 2020 daarom nog niet uitsluiten", legt Uijen uit. "Maar het resultaat van 2017 brengt ons in de goede richting."