De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in 2017 gestegen van 102 naar 108 procent. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Aon.

De dekkingsgraad laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij beslissingen over eventuele kortingen en indexatie wordt gebruikgemaakt van de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over twaalf maanden.

Die beleidsdekkingsgraad ging omhoog, van 98 procent naar 106 procent. De eindstand voor 2017 is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3 procent.

De verwachting is dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort. Er zijn zelfs fondsen waar indexatie weer in zicht komt, aldus Aon.

De dekkingsgraad wordt berekend door de waarde van de beleggingen van de fondsen te delen door hun verplichtingen. Afgelopen jaar liepen met name de aandelenbeleggingen van de pensioenfondsen sterk op, maar kregen ze wat tikken met de vastgoedbeleggingen.

De rentemarkt steeg iets gedurende 2017, maar het effect daarvan werd tenietgedaan door een daling van de rente op leningen met langere looptijden.

Minder fondsen

Aon meldde ook dat door verdere consolidatie het aantal pensioenfondsen in 2017 rap is gedaald. Inmiddels zijn er nog zo’n tweehonderd over.

De overblijvers zijn de grotere fondsen, die steeds professioneler worden bestuurd. De verwachting is dat op termijn ongeveer honderd pensioenfondsen overblijven.