Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verhoogt de pensioenen. Vanaf komend jaar krijgen gepensioneerden en deelnemers er 0,59 procent bij.

Dit meldt het pensioenfonds voor de bouw, één van de grotere pensioenfondsen, donderdag. Het gaat om de maximale verhoging die het fonds kan doorvoeren. 

De pensioenverhoging is mogelijk door de relatief hoge dekkingsgraad. Die ligt op dit moment op 115,1 procent. Voor elke euro aan verplichtingen, heeft bpfBOUW 1,15 euro in kas.

Doordat het pensioenfonds nog een herstelplan nodig heeft, konden de pensioenen niet verder verhoogd worden. Bij een volledige verhoging, stijgen de pensioenen met 1,5 procent. Als de dekkingsgraad boven de 123 procent uitkomt, zijn er geen herstelplannen nodig. 

BpfBOUW verzorgt de pensioenvoorziening van circa 773.000 werknemers en oud-werknemers in de bouw. Bij het pensioenfonds zijn circa 11.100 bedrijven en ondernemingen aangesloten.