Een regeling voor mensen met zware beroepen die ervoor zorgt dat zij vroeger kunnen stoppen met werken is geen goed idee. Ook is langer doorwerken tot je AOW-leeftijd niet voor iedereen haalbaar.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB). Een regeling die het mogelijk zou maken om eerder te stoppen zou er namelijk voor zorgen dat er minder wordt gekeken naar manieren om het werk zelf gezonder of minder belastend te maken.

Volgens het CPB is het juist noodzakelijk dat mensen beter vooruitkijken naar een toekomst waarin langer moet worden doorgewerkt.

De overheid zou daarbij kunnen helpen door inzicht te bieden in hun financiële situatie, opleidingen en ontwikkeling te stimuleren en bij te dragen aan een gezondere levensstijl.

Het kabinet zou voor zware beroepen bijvoorbeeld kunnen kijken naar de brandweer, waar nieuwe brandweerlieden verplicht moeten nadenken over hun tweede carrière na twintig dienstjaren, meent het CPB.

Verhogen AOW-leeftijd goed plan

Voor de huidige generaties ouderen denkt het CPB dat uitstel van verhoging van de pensioenleeftijd een goed plan is. Hoewel dat op de korte termijn kostbaar is kan het samen met extra investeringen in om- en bijscholing helpen om voor deze groep verlichting te bieden.

De huidige ouderen hebben namelijk relatief weinig tijd over om zich fysiek en financieel voor te bereiden op de nieuwe realiteit van langer doorwerken.

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Vorig jaar was die 81,5 jaar. De koppeling zorgt ervoor dat mensen gemiddeld iets meer dan achttien jaar AOW ontvangen, al wijst het CPB erop dat laagopgeleiden gemiddeld minder oud worden en dus minder lang profiteren van de AOW.