Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenpremies komend jaar en zal de pensioenuitkeringen niet indexeren, laat het fonds donderdag weten.

Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat ABP er financieel niet goed voor staat.

Het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt in 2018 verhoogd naar 22,9 procent. Dit jaar was dat nog 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard.

Geen indexatie

Het fonds liet eerder al weten dat de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie). De financiële positie van het fonds is hier niet toereikend voor.

"ABP mag de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110 procent bedraagt. De beleidsdekkingsgraad lag op 31 oktober 2017 op 100,2 procent. Daarom kunnen de pensioenen in 2018 niet meegroeien met de inflatie."

Verlaging

De aankondiging over de hogere premie staat los van een mogelijke verlaging van de pensioenuitkeringen. Daarover wordt pas begin volgend jaar een besluit genomen. ABP meldt wel dat de kans dat de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden, inmiddels klein is geworden.

"Voor de komende jaren blijft die kans wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2 procent blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk."

Herstelplan

Normaal gesproken moeten pensioenfondsen een dekkingsgraad van ruim 104 procent hebben. Fondsen met een dekkingstekort moeten een herstelplan opstellen en voldoen aan een zogenoemde lagere kritische grens. Waar die grens precies ligt, verschilt per fonds.

Als pensioenfondsen op 31 december met hun dekkingsgraad onder die kritische grens zijn uitgekomen, moeten de fondsen de pensioenen korten. Een verlaging heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.