Nederlandse pensioenfondsen staan er weer iets beter voor. Hun financiële positie is in oktober verder verbeterd.

De gemiddelde dekkingsgraad is vorige maand gestegen van 108 procent naar 109 procent, meldt onderzoeksbureau Aon Hewitt woensdag. 

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, steeg eveneens met 1 procentpunt naar 105 procent. Dit percentage is bepalend voor beleidsbeslissingen die pensioenfondsen nemen.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van beleggingen van pensioenfondsen en hun verplichtingen. Het percentage zegt iets over in hoeverre pensioenfondsen in staat zijn om nu en in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren.

De meeste pensioenfondsen moeten minimaal een dekkingsgraad van rond de 104,2 procent hebben.

ECB

Volgens Aon Hewitt hadden het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om het opkoopprogramma van staatsobligaties af te bouwen en de spanningen rondom de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië maar "een beperkte invloed" op de rentemarkt. Uiteindelijk daalde de rente in oktober met ongeveer zes basispunten.

De rentetermijnstructuur waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef in oktober stabiel. 

Vermogen

Het vermogen van pensioenfondsen is vorige maand gegroeid. De fondsen hebben onder andere meer verdiend aan hun aandelen.

De Nederlandsche Bank (DNB) meldde dinsdag dat aan het eind van het derde kwartaal 29 procent van de pensioenfondsen voldeed aan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Het gaat om 63 fondsen waar 3,7 miljoen actieve en 2,1 miljoen pensioengerechtigde deelnemers zijn aangesloten.