De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het derde kwartaal verbeterd.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad is met 2,6 procentpunt gestegen naar 104,5 procent, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag.

Dit percentage is bepalend voor beleidsbeslissingen die pensioenfondsen nemen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad kwam in het derde kwartaal uit op 108,3 procent. Een kwartaal eerder kwam het percentage nog uit op 106,5 procent.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van beleggingen van pensioenfondsen en hun verplichtingen. Het percentage zegt iets over in hoeverre pensioenfondsen in staat zijn om nu en in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren.

63 fondsen

De meeste pensioenfondsen moeten minimaal een dekkingsgraad van rond de 104,2 procent hebben. Aan het eind van het derde kwartaal gold dit voor 29 procent van de pensioenfondsen. Dat komt neer op 63 fondsen. 

Bij deze fondsen zijn 3,7 miljoen actieve en 2,1 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. De pensioenfondsen zijn daarmee goed voor 68 procent van de actieve en 65 procent van de pensioengerechtigde deelnemers. 

Aandelenmarkten

De fondsen hebben in het derde kwartaal onder meer geprofiteerd van positieve ontwikkelingen op aandelenmarkten en de lichte stijging van de rentetermijnstructuur. Met deze rentetermijnstructuur moet de waarde van pensioenverplichtingen berekend worden.

Bij een stijging hoeven fondsen minder in kas te houden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. De waarde van de pensioenverplichtingen is in het derde kwartaal gedaald van 1.208 miljard euro naar 1.204 miljard euro.

Middelen

In dezelfde periode zijn de beschikbare middelen van fondsen met bijna 18 miljard euro gestegen naar 1.304 miljard euro. Dit was vooral te danken aan gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten. De Dow Jones-index en AEX-index zijn gestegen met respectievelijk 4,9 en 5,9 procent.

Beleggingen in vreemde valuta's werden, omgerekend in euro's, wel minder waard. Alle belangrijke vreemde valuta's namen in waarde af ten opzichte van de euro.