Pensioenfondsen hebben in het derde kwartaal hun dekkingsgraden zien stijgen na goede rendementen op hun vermogen. 

Pensioenfonds ABP zag voor het vierde kwartaal op rij de financiële positie verbeteren. De dekkingsgraad steeg met 2 procentpunt naar 103,3 procent. Het pensioenfonds profiteerde vooral van het beleggingsrendement.

De beleidsdekkingsgraad van ABP, het gemiddelde over de laatste twaalf maanden, stond eind september 2017 op 99,3 procent. Dit is fors hoger vergeleken met vorig kwartaal toen dit cijfer op 96,3 procent stond.

De dekkingsgraad laat zien in hoeverre een fonds nu en in de toekomst in staat is om de pensioenen uit te betalen. De meeste fondsen moeten een dekkingsgraad van ruim 104 procent hebben. Bij een stand daaronder is sprake van een dekkingstekort.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt of pensioenfondsen de pensioenen mogen verhogen of op de langere termijn moeten korten.

Het vermogen van ABP steeg met 7 miljard euro naar 396 miljard euro in het derde kwartaal. De verplichtingen blijven gelijk staan op 383 miljard euro.

"Het is goed dat de dekkingsgraden stijgen", zegt voorzitter Corien Wortmann–Kool van ABP. "Maar dat betekent niet dat we ons stelsel kunnen laten zoals het is. De arbeidsmarkt is veranderd en deelnemers stellen andere eisen. Aanpassing van het stelsel blijft hard nodig willen we onze deelnemers ook in de toekomst een robuust en goed pensioen kunnen bieden."

PFZW

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zag de beleidsdekkingsgraad stijgen van 94,2 procent naar 96,7 procent. De actuele dekkingsgraad nam toe van 98,2 procent naar 100,1 procent. Ook dit pensioenfonds profiteerde van een hoger beleggingsrendement. In het derde kwartaal wist PFZW een rendement te behalen van 1,7 procent.

PFZW-directeur Peter Borgdorff benadrukt dat het om een dagkoers gaat en dat het nog niet genoeg is om de pensioenen te kunnen laten meegroeien met de stijgende prijzen. “Maar het doorbreken van de symbolische grens van 100 procent is toch waardevol. Het betekent dat we nu voor elke euro pensioen die we de komende tientallen jaren moeten uitkeren, ook precies een euro aan vermogen hebben.”

PME

De beleidsdekkingsgraad van PME, het pensioenfonds voor de metaalelektro,  steeg verder van 95,9 procent naar 98,4 procent. De dekkingsgraad liep op van 100 procent naar 101 ,6 procent. Het pensioenfonds wijst naar de licht opgelopen rentestijging en de hogere aandelenkoersen in vooral het einde van het kwartaal als verklaring voor de hogere dekkingsgraad.  

BPf Bouw

De beleidsdekkingsgraad van Bpf Bouw steeg naar 113 procent eind september. Dit is 2,9 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad eind september. De actuele dekkingsgraad steeg van 115 procent naar 117,3 procent.