De financiële positie van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verbeterd. Toch heeft 37 procent van de fondsen nog een dekkingstekort.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen steeg in het afgelopen kwartaal naar gemiddeld 101,9 procent, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag.

De dekkingsgraad steeg met 1,5 procentpunt naar 106,5 procent. Een jaar eerder was dit nog 96,6 procent.

De dekkingsgraad laat zien in hoeverre een fonds nu en in de toekomst in staat is om de pensioenen uit te betalen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Minimum

De fondsen voldoen daarmee nog niet aan het wettelijk vereiste minimum. Voor de meeste fondsen is het vereiste 104,2 procent of iets daarboven.

Bij de fondsen die nog niet aan het wettelijk vereiste voldoen, waren eind juni ongeveer 3,8 miljoen actieve en 2,2 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.

Verplichtingen

De totale waarde van de pensioenverplichtingen, de pensioenen die de fondsen verschuldigd zijn, daalde in het tweede kwartaal naar ruim 1.208 miljard euro. Dat is een daling van 21,2 miljard euro.

Dit komt vooral doordat de rentetermijnstructuur, waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend, is gestegen. In dat geval hoeven de fondsen minder in kas te hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.

Vorige week werd al duidelijk dat de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland hebben geprofiteerd van de rentestijging en waardestijgingen van aandelen en onroerend goed.