De financiële positie van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland is in het tweede kwartaal licht verbeterd. De fondsen profiteerden onder meer van een rentestijging en waardestijgingen van aandelen en onroerend goed.

ABP zag zijn actuele dekkingsgraad met 1,5 procentpunt naar 101,3 procent stijgen. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, van het fonds voor de ambtenarij en het onderwijs steeg naar 96,3 procent. Eind maart lag het percentage nog op 94 procent.

De dekkingsgraad laat zien in hoeverre een fonds nu en in de toekomst in staat is om de pensioenen uit te betalen. De meeste fondsen moeten een dekkingsgraad van ruim 104 procent hebben. Bij een stand daaronder is sprake van een dekkingstekort.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt of pensioenfondsen de pensioenen mogen verhogen of op de langere termijn moeten korten.

"De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. Toch verwachten we dat we de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks zullen verhogen met de inflatie", reageert ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. Ook blijft er een kans dat de pensioenen in de komende jaren verlaagd moeten worden.

ABP moet korten als de actuele dekkingsgraad eind dit jaar onder de zogenoemde kritische grens van 88 procent zou zakken of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2 procent blijft.

Fondsen met een dekkingstekort moeten een herstelplan opstellen en voldoen aan een lagere kritische grens. Waar die grens precies ligt, verschilt per fonds.

PFZW

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) steeg in het tweede kwartaal van 97,2 procent naar 98,2 procent. De beleidsdekkingsgraad ging met 1,9 procentpunt omhoog naar 94,2 procent.

PFZW-directeur Peter Borgdorff spreekt van een gestaag herstel in de eerste helft van 2017. "Ten opzichte van het eerder dit jaar ingediende herstelplan lopen we iets voor op de geplande verbetering van de dekkingsgraad", aldus Borgdorff. "We hebben echter nog een lange weg te gaan en we weten één ding zeker: het pad naar volledig herstel zal hobbelig zijn."

Ook dit fonds verwacht de pensioenen de komende jaren nog niet te kunnen verhogen. Er is verder herstel nodig om een verlaging te voorkomen, aldus PFZW.

PME

Bij het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) ging de dekkingsgraad omhoog naar 100 procent. De beleidsdekkingsgraad ging van 93,9 procent in het eerste kwartaal naar 95,9 procent in het tweede kwartaal.

De rentestijging, de opgelopen aandelenkoersen en de waardestijging van het onroerend goed waren de belangrijkste factoren voor de stijging van de dekkingsgraden.

"We zitten nu op 95,9 procent. Dat is weer een stap vooruit", zegt voorzitter Eric Uijen van PME. "Eind 2019 hebben we een beleidsdekkingsgraad nodig van 104,3 procent. Daar zitten we nog ruim onder." Hij noemt de kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 "nog steeds reëel".

PMT

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) stelt dat het herstel gestaag verloopt, maar nog niet voldoende is. De actuele dekkingsgraad steeg verder naar 100,7 procent. De beleidsdekkingsgraad kwam uit op 96,6 procent.

"Dat is een mooie ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet", stellen de voorzitters Jan Berghuis en Benne van Popta van PME. "We zijn nog ver verwijderd van de 104,3 procent die we aan het einde van 2019 nodig hebben om verlaging van pensioenen te voorkomen."

BpfBouw

Van de vijf grote fondsen heeft alleen BpfBouw geen dekkingstekort. De beleidsdekkingsgraad kwam in het tweede kwartaal uit op 110,1 procent. Dat komt neer op een stijging van 2,3 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad ging van 113,5 procent naar 115 procent.