Het laten zien van hoe een pensioenpot zich ontwikkelt op lange termijn draagt bij aan het vertrouwen van een pensioendeelnemer.

Het laat deelnemers zien dat de daling tijdelijk is en dat er op de lange termijn sprake is van een stijgende lijn.

Dit concluderen pensioenfonds ABP en pensioenuitvoerder APG op basis van neurologisch onderzoek onder 42 ABP-deelnemers. Deze mensen gingen een half uur in een MRI-scanner liggen voor het onderzoek.

Ze kregen in een hoog tempo krimpende en groeiende pensioenpotten en pensioenuitkeringen te zien, berekend op basis van hun persoonlijke pensioengegevens. De activiteit in de hersenen liet daarbij zien welke emoties specifieke situaties oproepen.

Uit dit onderzoek blijkt, zoals kan worden verwacht, dat een dalende pensioenpot tot negatieve emoties leidt. Maar wanneer de pensioenpot over een langere periode wordt getoond, zet dat de daling in perspectief voor de deelnemers.

Verder blijkt uit het onderzoek dat mannen emotioneel sterker reageren op de pensioenpot dan vrouwen en dat de pensioenpot zelf sterkere emoties oproept dan de hoogte van de uitkering.

Een groeiende pensioenpot leidt tot een positieve verwachting en vertrouwen. Dit effect is sterker bij 45-plussers dan bij jongere deelnemers.