Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met het voorstel om kleine pensioenpotjes samen te voegen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bereikte hierover eerder overeenstemming met werkgevers, werknemers, pensioenfondsen en verzekeraars.

Mensen die regelmatig van baan wisselen, bouwen een oudedagvoorziening op bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars.

Deze werknemers worden steeds vaker geconfronteerd met afkoop van die kleine pensioenen. Het gaat vooral om mensen met parttimebanen of in de horeca, schoonmaak en uitzendbranche.

Alle pensioenuitvoerders krijgen het recht om, zonder tussenkomst van de deelnemer, kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt.

Vooral werknemers die door kortlopende dienstverbanden steeds weer geconfronteerd worden met afkoop van hun klein pensioen, gaan hiervan profiteren.

Afkopen is voor de pensioenuitvoerders vanwege de hoge administratiekosten goedkoper. Maar de werknemer heeft na zijn pensionering minder geld te besteden. Dat vindt Klijnsma geen goede ontwikkeling.

De nieuwe wet moet vanaf 1 januari 2018 van kracht worden.