De financiële positie van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland is in het eerste kwartaal verbeterd. De fondsen profiteerden onder meer van een lichte stijging van de rente.

Dat blijkt donderdag uit kwartaalgegevens van de fondsen. Zo steeg de actuele dekkingsgraad van ambtenarenfonds ABP in het eerste kwartaal met 3,1 procentpunt naar 99,8 procent. De dekkingsgraad toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren.

Ook de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, is omhoog gegaan. Die steeg van 91,7 procent eind vorig jaar naar 94 procent eind maart. Dit is nog wel een stuk lager dan het vereiste niveau van ongeveer 104,2 procent.

Het fonds dankt de verbetering aan een positief rendement op beleggingen en een lichte stijging van de rente. Dankzij de rentestijging daalde de waarde van alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst uit moet keren met 5 miljard euro naar 390 miljard euro. Bij een hogere rente hoeven fondsen minder in kas te houden.

In evenwicht

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool stelt in een reactie dat met een actuele dekkingsgraad van bijna 100 procent het vermogen en de verplichtingen van ABP weer "met elkaar in evenwicht zijn". 

"Dat betekent echter niet dat we daarmee op het niveau zijn waar ze moeten zijn", waarschuwt Wortmann-Kool. Ze wijst daarbij op de beleidsdekkingsgraad: "Ondanks de lichte stijging ligt de huidige stand van 94 procent nog ver verwijderd van de 110 procent die nodig is om de pensioenen te kunnen verhogen." Het fonds denkt dat verhogingen de komende vijf jaar niet of nauwelijks aan de orde zullen zijn.

PFZW

Ook bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is de actuele dekkingsgraad gestegen. Het ging om een toename van 2 procentpunt naar 97,2 procent. De beleidsdekkingsgraad ging van 90,1 procent naar 92,3 procent. 

Dankzij de stijging van de rente daalde de waarde van de verplichtingen met 2 miljard euro naar 193 miljard euro. Ook "een bescheiden rendement op de beleggingen" heeft hieraan bijgedragen.

"Gelukkig zagen we het eerste kwartaal een stijging van de dekkingsgraad", zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. Hij spreekt van "een iets verbeterde financiële situatie ten opzichte van eind 2016".

Dit fonds verwacht de pensioenen de komende jaren evenmin te kunnen indexeren. De dekkingsgraad moet zelfs verder herstellen om verlagingen te voorkomen.

PME

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) liet een stijging van 2,7 procentpunt zien. Die kwam eind maart uit op 98,9 procent. De beleidsdekkingsgraad ging omhoog naar 93,9 procent. 

Uitvoerend bestuurder Eric Uijen benadrukt dat het fonds "met kleine stappen" de goede kant opgaat, maar dat de dekkingsgraad nog niet voldoende is hersteld. 

"Het herstel is consistent over de afgelopen kwartalen, maar we zijn nog ver verwijderd van de 104,3 procent die we aan het einde van 2019 nodig hebben", aldus Uijen. Als het fonds dit niet weet te realiseren, is de kans op een verlaging groot.

PMT

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) zag de dekkingsgraad in het eerste kwartaal stijgen naar 99,6 procent. De beleidsdekkingsgraad verbeterde met 2 procentpunt naar 94,8 procent. 

Het fonds spreekt van een gematigd positieve ontwikkeling op de financiële markten, maar ziet nog wel risico's zoals de Brexit, geopolitieke spanningen en protectionisme.

BpfBouw

BpfBouw is van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen het enige fonds zonder dekkingstekort. De dekkingsgraad ging omhoog van 110,3 procent naar 113,5 procent.

De beleidsdekkingsgraad kwam eind maart 2,4 procentpunt hoger uit op 107,8 procent. De rentestijging zorgde ervoor dat de verplichtingen van het fonds met 850 miljoen euro zijn afgenomen.

Bestuursvoorzitter van bpfBouw Mieke van Veldhuizen zegt "met grote interesse" uit te kijken naar het advies over het nieuwe pensioenstelsel dat de Sociaal-Economische Raad (SER) binnenkort zal publiceren.

De organisatie zou volgens de Volkskrant voorstander zijn van een eigen pensioenspaarpot waarbij de hoogte van het pensioen pas bekend wordt als de pensioendatum nadert.