De zogenoemde persoonlijke pensioenpot moet vanaf 2018 beschikbaar komen voor alle deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP. Dit is een visualisatie die deelnemers meer inzicht moet geven in hun eigen pensioen. 

De pensioenpot wordt ook ter beschikking gesteld aan andere pensioenfondsen. Dat maken ABP en pensioenuitvoerder APG woensdag bekend bij de presentatie van het prototype van de persoonlijke pensioenpot die zij samen met deelnemers hebben ontwikkeld.

De persoonlijke pensioenpot maakt duidelijk welk bedrag deelnemers tot nu toe hebben opgebouwd en wat de deelnemer en de werkgever hebben ingelegd. Ook is te zien wat het resultaat van de beleggingen is.

De pensioendeelnemer ziet bovendien hoe de persoonlijke pensioenpot zich in de toekomst kan ontwikkelen volgens verschillende scenario's.

Volgens ABP en APG draagt de persoonlijke pensioenpot op termijn mogelijk bij aan een groter vertrouwen onder pensioendeelnemers. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de pensioendeelnemers tot 45 jaar verwacht later geen pensioen meer te krijgen. Ook denken veel mensen dat ze meer inleggen dan dat ze later uitbetaald krijgen.

Getest

De pensioenpot is getest onder drieduizend deelnemers. 94 procent wil de persoonlijke pensioenpot jaarlijks inzien. Bovendien gaan deelnemers zich actiever bezighouden met hun pensioen, aldus de organisaties.

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleitte eerder deze maand voor een eigen pensioenspaarpot, waarbij de hoogte van het pensioen pas bekend wordt als de pensioendatum nadert. Dat deed de SER in een nog vertrouwelijke notitie voor het komende kabinet, die de Volkskrant heeft ingezien.

Het kabinet-Rutte II vroeg de SER drie jaar geleden om een advies. Het huidige pensioenstelsel wordt vanwege de vergrijzing te duur en moet worden hervormd.

Ook het Centraal Planbureau (CPB) heeft zich over de eigen pensioenpotjes gebogen. Deze brengen volgens het planbureau meer keuzevrijheid en maatwerk met zich mee. Daar staat tegenover dat de kans op individuele fouten toeneemt en de uitvoeringskosten mogelijk stijgen.