De financiële positie van pensioenfondsen is in maart nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde dekkingsgraad bleef op 104 procent steken.

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg licht van 99 naar 100 procent, meldt adviesbureau Aon Hewitt maandag.

Het is de tweede maand op rij dat de beleidsdekkingsgraad met 1 procentpunt is gestegen.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

Aandelen

Pensioenfondsen hebben met aandelen in ontwikkelde markten in maart een licht positief rendement behaald. Het rendement van aandelen in opkomende markten steeg zelfs met 2 procent. Onroerend goed en hedgefondsen daalden juist in waarde. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen met 1 procent.

En vanwege de stijging van de rente, daalden de verplichtingen van pensioenfondsen in maart met 1 procent. Fondsen hoeven bij een hogere rente minder in kas te houden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Waardeoverdracht

"Steeds meer fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 100 procent. Dat is goed nieuws voor werknemers die zijn overgestapt naar een nieuwe werkgever en hun pensioen willen meenemen", stelt Aon Hewitt. 

"Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad lager dan 100 procent mogen geen waardeoverdrachten uitvoeren."