Kosten kleine pensioenfondsen tien keer hoger dan bij grootste fondsen

Kleine pensioenfondsen kunnen nog altijd flinke schaalvoordelen boeken. Zo zijn de administratiekosten per deelnemer bij de kleinste fondsen tien keer zo hoog als die bij de grootste fondsen.

De kleinste fondsen zijn gemiddeld 575 euro aan de administratie per deelnemer kwijt, terwijl de grootste fondsen daar 50 euro voor neertellen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

DNB constateert ook verschillen tussen fondsen van vergelijkbare grootte. "Een oorzaak is dat pensioenregelingen variëren in complexiteit en serviceniveau en daarmee ook in uitvoeringskosten", stelt de centrale bank. "Een andere oorzaak is dat niet alle pensioenfondsen of hun uitvoerder organisatorisch even efficiënt zijn."

Bedrijfstakpensioenfondsen

Verder blijken de administratiekosten bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen gemiddeld 38 procent lager uit te vallen dan die bij ondernemingspensioenfondsen.

Daarmee zijn verplichte bedrijfstakpensioenfondsen over het algemeen efficiënter dan ondernemingspensioenfondsen. Dit kan komen doordat deze op bedrijfstak ingerichte fondsen meestal een meer gestandaardiseerde pensioenregeling uitvoeren.

Bij beroepspensioenfondsen zijn de kosten juist 53 procent hoger dan bij ondernemingspensioenfondsen.

Aantal deelnemers

Tussen 1992 en 2013 is het gemiddelde aantal deelnemers per pensioenfonds meer dan verviervoudigd. "Ondanks technische vooruitgang is er een kleine stijging van de uitvoeringskosten per deelnemer", stelt DNB.

Het gaat om voor inflatie gecorrigeerde bedragen. De stijging hangt onder meer samen met hogere eisen aan verslaggeving en toezicht en complexere beleggingsstrategieën en -producten.

Lees meer over:
Tip de redactie