De pensioenfondsen hebben hun positie afgelopen maand verder weten te verbeteren. Stijgende koersen van aandelen en obligaties en de toenemende waarde van vastgoed zorgden voor een groter vermogen.

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen steeg daardoor in februari van 103 naar 104 procent, stelt onderzoeksbureau Aon Hewitt woensdag.

Daarmee werd een vervolg gegeven aan de stijgende lijn die eind vorig jaar al is ingezet. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, ging van 98 naar 99 procent.

Dit percentage is leidend bij beslissingen over het eventueel korten of indexeren (het laten meestijgen) van pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad van onder ongeveer 104,3 procent is sprake van een dekkingstekort.

Afgelopen jaar leek het er lang op dat veel fondsen mogelijk moesten gaan snijden in de pensioenen. Die vrees week pas in het laatste kwartaal van 2016.

Rente

Aon wijst erop dat de rente in februari is gedaald. Dit kwam mede door de onrust rondom het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de politieke onrust in Frankrijk.

Ook de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR), onderdeel van de rekenrente waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen, is in februari gedaald. Daardoor groeiden de verplichtingen van pensioenfondsen. Dit zijn de pensioenen die fondsen nu en naar verwachting in de toekomst moeten uitkeren.

Tegelijkertijd hebben fondsen in februari met hun aandelen een rendement van zo'n 5 procent behaald. Ook het onroerend goed is in waarde gestegen. Per saldo is het vermogen van de fondsen vorige maand met ruim 3 procent gestegen.