Werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet vooralsnog niets in het verlagen van de AOW-leeftijd. De maatregel zoals die wordt voorgesteld door de FNV en een aantal politieke partijen, vinden de werkgevers te duur. 

Er zijn bovendien andere instrumenten die kunnen worden ingezet.

"Wij zien meer in maatwerkoplossingen", laat VNO-NCW in een reactie op de plannen weten. "Door maatwerk kunnen maatregelen beter aansluiten bij de diversiteit van situaties en geven ze ook ruimte aan individuele situaties."

Nu krijgen werknemers op 67ste hun oudedagsvoorziening. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd met drie maanden en daarna wordt deze steeds aangepast aan de levensverwachting.

FNV

Vakcentrale FNV vindt het belangrijk dat werknemers met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. In een afgelopen weekend gepresenteerd tienpuntenplan staat dat dit vier jaar eerder en vier jaar later dan de AOW-leeftijd mogelijk moet zijn. 

Eerder stoppen betekent wel een korting op de AOW. Wat de FNV betreft wordt die korting inkomensafhankelijk.

VNO-NCW zegt de FNV-plannen nader te gaan bestuderen, maar stelt een aantal kanttekeningen. Zo zien de werkgevers niet in hoe je zware beroepen kunt definiëren. Een probleem waar de sociale partners in 2011 bij het sluiten van het pensioenakkoord ook al tegenaan liepen.

De werkgevers wijzen erop dat in drie kwart van de cao's afspraken zijn gemaakt over duurzame inzetbaarheid zodat werknemers gezond hun pensioenleeftijd halen. Dat de pensioenleeftijd in tien jaar is gestegen van 61 naar 64,5 jaar, is voor VNO-NCW het bewijs dat die afspraken werken.

Politiek

In Den Haag wordt ook gesproken over het verlagen van de AOW-leeftijd. 50Plus en de PVV willen de AOW-leeftijd weer terugzetten op 65 jaar. 

De partij van Henk Krol vermoedt dat hierdoor meer werkgelegenheid voor jongeren ontstaat en dat er minder WW- en bijstandsuitkeringen voor ouderen bij komen. Hoe de PVV dit wil financieren, is niet bekend. 

De SP sluit zich sinds vorige week hierbij aan. Het geld moet onder meer komen van maatregelen tegen belastingontwijking door grote bedrijven, en een miljonairstaks.

De PvdA wil ook mensen op hun 65ste laten stoppen met werken, maar daar stellen de sociaal-democraten wel een korting tegenover. Hoeveel die korting is, staat niet in het verkiezingsprogramma.