De positie van pensioenfondsen is in het laatste kwartaal van 2016 verslechterd. De zogenoemde gemiddelde beleidsdekkingsgraad kwam eind vorig jaar 0,6 procentpunt lager uit.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen en de waarde van de pensioenverplichtingen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Eind december bereikte de gemiddelde beleidsdekkingsgraad een stand van 97,5 procent. Op basis van dit percentage moeten pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen nemen.

De actuele dekkingsgraad (op basis van dagelijkse marktinformatie) steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar overigens wel met 5,3 procentpunt naar 102,1 procent. Dit komt overeen met de stand van eind 2015.

Te laag

Daarmee lagen de percentages onder het minimale vereiste. De meeste pensioenfondsen moeten voldoen aan een dekkingsgraad van op of iets boven de 104,2 procent. 

Meer dan de helft van de pensioenfondsen, 61 procent, had eind vorig jaar een lagere beleidsdekkingsgraad. Bij deze fondsen waren eind december ongeveer 4,1 miljoen actieve en 2,4 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.

Pensioenfondsen met een te lage beleidsdekkingsgraad moeten een herstelplan opstellen met daarin de maatregelen die het fonds zal treffen om de financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval moet een fonds korten op de pensioenen.

Pensioenverplichtingen

De totale waarde van de pensioenverplichtingen, de pensioenen die fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren, daalde in het vierde kwartaal met 84,6 miljard euro naar 1.246 miljard euro. Dit komt met name door een stijging van de rentetermijnstructuur waarmee fondsen hun verplichtingen moeten berekenen.

Door een stijging van de kapitaalmarktrente werden staatsobligaties en bedrijfsobligaties gemiddeld genomen minder waard. Maar op aandelen konden pensioenfondsen wel een hoger rendement boeken. Per saldo leidde dit tot een afname van de beschikbare middelen van pensioenfondsen.

Maar doordat de pensioenverplichtingen harder daalden dan het bedrag aan beschikbare middelen, steeg de actuele dekkingsgraad in het vierde kwartaal toch.