Jongere generaties lopen het risico op een pensioen dat 30 procent lager uitvalt, als op een alternatieve manier wordt berekend of pensioenfondsen in de toekomst nog wel geld genoeg in de pot hebben. Oudere deelnemers in een pensioenfonds gaan ervan profiteren.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) voelt dan ook niets voor het alternatief. Zowel oud als jong moet op een goed pensioen kunnen rekenen, meldt ze maandag aan de Tweede Kamer.

Klijnsma verwijst daarbij naar berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het planbureau onderzocht op verzoek van het kabinet de gevolgen van het verhogen van de huidige zogenoemde rekenrente. Die rekenrente, die nu laag is door de lage rentestand, wordt gebruikt bij het bepalen van de financiële positie van pensioenfondsen.

Het CPB publiceerde in november al een studie naar de rekenrente. Ook toen werd geconcludeerd dat een aanpassing voor pensioenfondsen geen oplossing is voor pensioenproblemen die spelen door de lage rente.

Als blijkt dat fondsen te weinig geld hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen, kunnen ze de pensioenuitkeringen niet verhogen. Ook kan er worden gekort. 

Pensioenpraatjes

Klijnsma spreekt zich regelmatig uit tegen het verhogen van de rekenrente. Die discussie laait steeds op omdat 50Plus, SP en de PVV in de Tweede Kamer steeds pleiten voor een kunstmatige verhoging van de rekenrente. 

50PLUS vindt de conclusies van het CPB absurd, maar D66 noemt het rapport een ''kraakheldere analyse''. De PvdA vindt dat nu is aangetoond dat de ''makkelijke pensioenpraatjes'' van bijvoorbeeld 50PLUS en PVV ''desastreus'' uitpakken. Ook regeringspartner VVD benadrukt dat jongeren de dupe zouden worden.

Onverstandig

Het leidt er toe dat het beschikbare geld anders wordt verdeeld, in het voordeel van de oudere deelnemers en ten koste van jonge deelnemers, blijkt uit een doorrekening die het CPB op verzoek van Klijnsma heeft gemaakt. Op de korte termijn wordt het indexeren weer mogelijk. Maar er dreigt een tekort voor toekomstige gepensioneerden.

Het verhogen van de rekenrente zorgt er voor dat er meer geld wordt uitgekeerd, terwijl de werkelijke financiële positie van de pensioenfondsen niet verbetert. Het is daarom onverstandig om de rekenrente te verhogen en daarmee te speculeren op de toekomst, aldus Klijnsma.