De positie van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland is in het vierde kwartaal verbeterd. De actuele dekkingsgraden van de fondsen zijn gestegen.

De fondsen hebben onder meer geprofiteerd van een rentestijging in het vierde kwartaal, blijkt vrijdag uit de kwartaalcijfers van de fondsen. Bij een hogere rente hoeven pensioenfondsen minder in kas te houden om nu en in de toekomst de pensioenen uit te keren.

De dekkingsgraad zegt iets over de verhouding tussen de bezittingen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraden van de vijf grote fondsen zijn in de laatste drie maanden van 2016 echter wel gedaald. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

ABP

De positie van ambtenarenfonds ABP is in het vierde kwartaal "aanzienlijk" verbeterd. De dekkingsgraad steeg met 5,9 procentpunt naar 96,6 procent. Deze stand is ruim boven de zogenoemde kritische grens waarbij pensioenen verlaagd zouden moeten worden. De beleidsdekkingsgraad kwam eind december 2016 uit op 91,7 procent. Een jaar eerder was dit nog 98,7 procent.

Normaal gesproken moeten pensioenfondsen een dekkingsgraad van ruim 104 procent hebben. Fondsen met een dekkingstekort moeten een herstelplan opstellen en voldoen aan een zogenoemde lagere kritische grens. Waar die grens precies ligt, verschilt per fonds. 

ABP had in het vierde kwartaal niet alleen baat bij de gestegen rente, maar boekte ook een positief beleggingsresultaat van 0,4 procent ofwel 1,5 miljard euro. Over heel 2016 ging het om een rendement van 9,5 procent (33 miljard euro).

Kou

Hoewel voorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP zegt blij te zijn dat het fonds de pensioenen in 2017 niet hoeft te verlagen, waarschuwt ze wel dat de "kou niet uit de lucht" is. "Verlagingen in de komende jaren zijn niet uit te sluiten. We zijn met onze financiële positie nog steeds niet op het niveau waar we willen staan", aldus Wortmann-Kool. 

Het fonds moet een verlaging doorvoeren als eind 2017 de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens zakt of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het niveau van 104,2 procent blijft steken.

Het fonds verwacht de komende vijf jaar niet of nauwelijks in staat te zijn de pensioenen te verhogen. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of een fonds de pensioenen mag indexeren. ABP mag dit pas bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110 procent.

PFZW

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het vierde kwartaal eveneens gedaald. Die zakte van 90,8 procent naar 90,1 procent. De actuele dekkingsgraad steeg van 89,2 procent naar 95,3 procent.

Directeur Peter Borgdorff van PFZW stelt dat het fonds de pensioenen vanwege een rentestijging en een goed beleggingsrendement in 2017 "gelukkig niet hoeft te verlagen". "Helaas is een verhoging van de pensioenen in 2017 en de jaren daarna nog niet mogelijk", aldus Borgdorff. 

PMT

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft naar eigen zeggen de achterstand op het herstelplan in het vierde kwartaal "grotendeels ingelopen". De beleidsdekkingsgraad stond eind december vorig jaar op 92,8 procent. In het voorgaande kwartaal was dit nog 93,3 proent. De actuele dekkingsgraad kwam uit op 97,2 procent, tegen 92,1 procent een kwartaal eerder. 

"Het zag er gedurende 2016 lang naar uit dat we in 2017 de pensioenen zouden moeten verlagen, omdat het herstel lange tijd ver achterbleef bij het benodigde herstelpad door de extreem lage rente", zeggen Jan Berghuis en Benne van Popta van PMT. "We zien de rente nu eindelijk stijgen, waardoor het fonds een mooi herstel laat zien."

PME

Ook bij het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) ging de actuele dekkingsgraad omhoog. Die steeg van 91 procent naar 96,2 procent. "Belangrijkste oorzaak van dat herstel is de rentestijging in het laatste kwartaal, in combinatie met herstel op de aandelenmarkt." De beleidsdekkingsgraad zakte van 92,4 procent naar 91,8 procent.

Ook bestuursvoorzitter Eric Uijen van PME benadrukt dat het fonds er nog niet is. "Verder herstel is noodzakelijk om ook in de komende jaren de pensioenen niet te hoeven verlagen."

bpfBOUW

De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW is eind december 2016 met 0,1 procentpunt gedaald naar 105,4 procent. De actuele dekkingsgraad kwam uit op 110,3 procent, tegen 105 procent aan het einde van het derde kwartaal.

Over heel 2016 heeft het fonds een beleggingsrendement van 12,1 procent behaald. Het belegde vermogen groeide met bijna 5,7 miljard euro. Volgens het fonds hebben de aandelenmarkten zich goed hersteld na "een slechte start". Met name beleggingen in vastgoed hebben het vorig jaar goed gedaan.

De hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers moeten betalen, blijft in 2017 gelijk aan de premie van de voorafgaande jaren (20,2 procent). De pensioenen kunnen niet verhoogd worden, omdat de financiële positie van het fonds dit niet toelaat. Kortingen zijn echter niet aan de orde.