Reiswebsite Booking.com hoeft van de rechter geen pensioenpremies af te dragen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Het bedrijf is namelijk geen reisagent.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam.

Het Bedijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche vond dat Booking.com, zoals alle bedrijven in de reisbranche, moet deelnemen aan de verplichte bedrijfstakpensioenregeling. Het fonds eiste met terugwerkende kracht pensioenpremies vanaf 1999 en spande een rechtszaak aan.

Maar de kantonrechter gaat daar niet in mee en oordeelt dat Booking.com alleen gezien kan worden als "een digitaal prikbord". 

"De enige actieve rol die Booking.com in deze keten heeft, is het faciliteren van het prikbord en het organiseren van de zoektermen", staat in het vonnis. "In die zin is de website van Booking.com niets anders dan een (enorme) verzameling van advertenties in digitale vorm."

Het pensioenfonds heeft niet voldoende duidelijk kunnen maken dat Booking.com "een actieve bemoeienis" heeft bij het tot stand komen van reisovereenkomsten tussen consumenten en aanbieders van accomodaties. Ook is niet gebleken dat de onderneming reizigers adviseert.

In het oordeel van de rechter valt het bedrijf dus niet onder de zogenoemde werkingssfeer van het pensioenfonds.