De financiële positie van pensioenfondsen is in 2016 nauwelijks veranderd. Maar vergeleken met de voorgaande maand stonden de fondsen er in december iets beter voor.

De gemiddelde dekkingsgraad stond eind december 2016 op 102 procent. Dat is 1 procentpunt hoger dan een maand eerder, meldt adviesbureau Aon Hewitt maandag. Eind 2015 was de gemiddelde dekkingsgraad eveneens 102 procent.

De beleidsdekkingsgraad is in 2016 gedaald van 104 procent naar 98 procent. Dat is lager dan het wettelijk vereiste van ruim 104 procent.

De dekkingsgraad zegt iets over in hoeverre pensioenfondsen in staat zijn om nu en in de toekomst de pensioenen uit te kunnen keren. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

Roerig jaar

Aon Hewitt spreekt van "een roerig jaar" met dalende rentes en verliezen op aandelen. De fondsen bereikten in februari een dieptepunt met een gemiddelde dekkingsgraad van 92 procent.

Mede dankzij maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) herstelde de dekkingsgraad weer. Na de uitslag van het Britse referendum over de Brexit was er een nieuwe dip naar 95 procent. In de maanden na de zomer schommelde de gemiddelde dekkingsgraad tussen de 95 en 97 procent.

Na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten en zijn belofte om te investeren en de belastingen te verlagen, hadden een positief effect op de beurzen en de rente. Dit was ook gunstig voor pensioenfondsen.

Niet rooskleurig

Aon verwacht dat veel fondsen het jaar afsluiten met een reservetekort. Sommige fondsen zullen voor 1 april een nieuw herstelplan met maatregelen moeten indienen.

"Het heeft er lang naar uitgezien dat veel pensioenfondsen in 2017 moeten gaan korten, maar het laatste kwartaal in 2016 toonde een onverwacht herstel," zegt Frank Driessen van Aon Hewitt. Ondanks het herstel zullen veel fondsen nog niet in staat zijn om de pensioenen dit jaar mee te laten stijgen met de prijzen.

Niet rooskleurig

"Hoewel de dekkingsgraad het afgelopen jaar niet verder is gedaald, is de situatie van de pensioenfondsen alles behalve rooskleurig", meent Driessen.

Onlangs werd al duidelijk dat vier van de vijf grootste pensioenfondsen, PFZW, bpfBouw, PME en PMT, in 2017 de pensioenen niet hoeven te korten. Ambtenarenfonds ABP maakt later bekend of er maatregelen nodig zijn.