Gezamenlijk sparen voor je pensioen in combinatie met het verdelen van risico's over meerdere generaties, levert meer op dan de variant waarmee individueel wordt gespaard.

Het verschil kan oplopen tot een 7 procent hogere winst. Bij een aanvullend pensioen van 10.000 euro per jaar is de winst dus 700 euro, blijkt uit een maandag gepubliceerde analyse van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het planbureau is de hogere winst te danken aan het afdekken van renterisico's en door meer dan 100 procent van het vermogen van jongeren te beleggen.

Het afdekken van renterisico's is bij individueel pensioensparen niet gebruikelijk. Er is meer onderzoek nodig om te zien of dit mogelijk is.

In een pensioen met een collectief vermogen kunnen deelnemers via hun toekomstige inleg profiteren van de winst op beleggingen voordat zij zelf zijn begonnen met sparen, aldus het CPB.

Op dit moment doet de Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoek naar een nieuw pensioenstelsel dat bestand is tegen financiële schokken en beter is afgestemd op de veranderende wereld.

Er is onder meer onderscheid gemaakt tussen individueel sparen en een collectieve vorm. De variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling wordt als interessante optie gezien en wordt verder onderzocht.