Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. 

Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat ABP er financieel niet goed voor staat. In de komende jaren volgen daarom verdere stappen.

De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard. Het fonds heeft ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie).

De financiële positie van ABP is daarvoor niet toereikend, aldus het fonds.

Kritische grens

De aankondiging over de hogere premie staat los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Daarover wordt pas begin volgend jaar een besluit genomen. Mede door de lage rente in Europa bevindt de financiële positie van ABP zich al een aantal maanden in de buurt van de kritische grens waarbij volgens de regels aan kortingen niet valt te ontkomen.

ABP bracht het nieuws donderdag op een enigszins onhandige manier naar buiten. In een nieuwsbrief aan zijn deelnemers kopte het fonds: "Uw opgebouwde pensioen blijft in 2017 gelijk." Een woordvoerster van ABP erkent desgevraagd dat die zin ongelukkig geformuleerd is.

Compensatie zoeken

De hogere premie bij het fonds met 2,8 miljoen deelnemers zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. De pensioenpremie komt voor circa 70 procent voor rekening van de werkgever. Voor een werknemer met een maandinkomen van 3500 euro bruto betekent de verhoging dat hij in 2017 per maand ongeveer 11 euro netto meer kwijt is.

Het ministerie van Financiën laat weten dat er in Den Haag al rekening werd gehouden met extra kosten door hogere premies. "Er zal compensatie moeten worden gevonden", aldus een zegsvrouw.

Niet alle grote pensioenfondsen zien zich overigens genoodzaakt om hogere premies te gaan rekenen. Zorgfonds PFZW, het op één na grootste fonds van Nederland, besloot vorige week om de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voorlopig gelijk te houden op 23,5 procent.