Volgend jaar moeten mogelijk dertig fondsen hun pensioenen korten. Daardoor worden bijna 2,1 miljoen pensioendeelnemers waarvan tweehonderdduizend gepensioneerden geraakt.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

DNB heeft gekeken naar de vooruitzichten van alle 219 pensioenfondsen voor volgend jaar en neemt daarbij de situatie van eind september als uitgangspunt. Deze conclusies gelden alleen als er tot 31 december niets verandert. 

De getroffen fondsen moeten in de analyse een gemiddelde korting van 0,70 procent doorvoeren, dat is 1,68 euro. 

Er zijn vier fondsen met in totaal 160.000 deelnemers waarvan 54.000 gepensioneerden die bij een ongewijzigde situatie meer dan een procent moeten korten.  

Of de pensioenen in 2017 daadwerkelijk worden gekort, is pas volgend jaar duidelijk. Uiteindelijk telt de situatie van de fondsen op 31 december.

Verslechterd

Het beeld is ten opzichte van de vorige DNB-analyse in mei verslechterd. Toen zaten 27 fondsen met in totaal 1,8 miljoen deelnemers in de gevarenzone waardoor kortingen noodzakelijk zouden zijn.

De dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen, is sindsdien wel licht gestegen.

De pensioenfondsen hebben moeite om voldoende buffers aan te houden vanwege de lage rente. Die daalt al sinds de jaren tachtig, maar zakte de afgelopen jaren verder naar historisch lage niveaus door de stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Geen maatregelen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) laat weten nog geen maatregelen te nemen naar aanleiding van de analyse.

De bewindsvrouw heeft gekeken naar de optie of pensioenfondsen langer mogen doen over hun herstelperiode, maar dat middel zet Klijnsma nog niet in. De sociale partners bepalen de hoogte van de premies en de uitkeringen.

"Ik vind het van belang eerst de dekkingsgraden van 31 december af te wachten, voordat een besluit kan worden genomen over het eventueel verlengen van de hersteltermijn", schrijft Klijnsma aan de Kamer. Half januari is daarover meer duidelijkheid.

Effectief

Het verlengen van de hersteltermijn blijkt wel effectief, zo berekende DNB. Op dit moment mogen fondsen er tien jaar over doen om de verliezen weg te werken. Een verlenging naar elf jaar heeft "een zeer beperkt effect op het aantal deelnemers dat gekort moet worden in 2017", schrijft Klijnsma.

Volgens de cijfers van DNB moeten bij deze termijn 24 fondsen korten. Er worden dan slechts 60.000 mensen minder geraakt door een korting dan nu het geval is.

Het verschil wordt groter als de hersteltermijn wordt opgerekt naar twaalf jaar. Het aantal mensen dat wordt geconfronteerd met een korting daalt in dat geval naar één miljoen, een daling van bijna 1,1 miljoen.

Het grote verschil wordt verklaard doordat enkele grote fondsen die wel moeten korten met een hersteltermijn van elf jaar, dit niet hoeven te doen als ze een jaar langer de tijd krijgen.

Stelsel

Het kabinet werkt momenteel aan de contouren van een nieuw pensioenstelsel dat meer duidelijkheid moet geven over de verwachtingen van de pensioenen.

De vernieuwing staat verder los van de mogelijke kortingen voor volgend jaar en een nieuw stelsel kan ook geen extra geld creëren voor pensioenfondsen. Maar Klijnsma hoopt dat zo de kloof tussen verwachtingen en uitkomsten wordt gedicht.