Een kwart van de zittende pensioenfondsbestuurders die sinds 2014 door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn gekeurd vanwege een wijziging van hun functieprofiel, is ongeschikt bevonden. Zij zijn om die reden niet herbenoemd.

Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) woensdag aan de Tweede Kamer.

DNB, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, toetste sinds 2000 de geschiktheid van 91 bestuurders die moesten worden herbenoemd. In de meeste gevalln namen zij zitting in een beleggingscommissie.

Van deze groep voldeden 22 bestuurders, ofwel 24 procent, niet aan de eisen. Vrijwel alle gezakte kandidaten hadden zitting in een beleggingscommissie.

DNB laat weten dat sinds 2014 in totaal enkele honderden pensioenbestuurders getoetst zijn. Gemiddeld genomen bleek 93 procent van de kandidaten geschikt te zijn.

In 2014 ging het om 672 en vorig jaar om 375 toetsingen. Dit jaar zijn tot nu toe 366 bestuurders aan een toets onderworpen.