De premies bij ambtenarenpensioenfonds ABP gaan omhoog. Vakbond FNV verwacht een verhoging van enkele procenten. 

Volgens vakbond FNV Overheid is er geen alternatief voorhanden, zo bevestigt een woordvoerder maandag naar aanleiding van berichten in het Financieele Dagblad. De toename wordt uitgespreid over een aantal jaar.

Het bestuur van ABP trok voor de zomer bij de sociale partners aan de bel. Het pensioenfonds moet de premies verhogen door de gedaalde rente. Ook gaat het bestuur ervan uit dat de rendementen op investeringen de komende jaren laag blijven. 

Volgens FNV komt de aanstaande premiestijging niet als een verrassing, gelet op de forse premiedaling bij ABP in de afgelopen jaren. De bond sprak daarbij van een ''correctiemaatregel".

De hogere premie bij ABP zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. FNV rekent voor dat 70 procent van de extra kosten voor rekening komt van de werkgevers, in dit geval de overheid. De overige 30 procent wordt door werknemers, dus ambtenaren en leraren, betaald.

Pensioenuitkeringen

De discussie over de hogere premie staat los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de dekkingsgraad bepaald of pensioenen met ingang van volgend jaar daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Bij ABP dreigt een mogelijke verlaging, gelet op de dekkingsgraad van 90,7 procent eind september.

De dekkingsgraad van ABP, de verhouding tussen de verplichtingen en de bezittingen, steeg in het derde kwartaal licht van 90,5 procent naar 90,7 procent.